goto section page goto youngmonkey main page make contact, e-mail


Lyrics
Naaa Rah Naaapo
Maaarehh Nhaa FoHrhHee Paaatehh
Kaaaheen Hine Doengaaa

Auhuuruu Auhruu
Auhruu Auhuuruu
Fohdheh Pehtaaa
Auhuuruu Auhruu
Auhruu Auhuuruu
Fohdheh Naa/oo

hhhhhhOw
NaaaRahNaa\oohONa~apohh


© 1993 young monkey